skip to Main Content

Metodický rámec hodnocení programů IDU na podporu exportu a mezinárodní spolupráce


Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
ISBN: 978-80-7008-424-3
EAN: 9788070084243
Rok vydání / Year of publication: 2019
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Institut umění

Popis

Dopady podpory proexportních aktivit jsou důležitým kulturně politickým tématem. Sledování, sběr a interpretace dat a poznatků jsou nezbytné pro vyhodnocení podpory proexportních aktivit ze strany státních a samosprávných orgánů. Díky tomu, že IDU realizuje řadu podpůrných aktivit v rámci mezinárodní spolupráce a propagace českého umění v zahraničí (IDU provozuje proexportní kanceláře pro oblast současné hudby, divadla, tance, pohybového umění a současného cirkusu – SoundCzech, PerformCzech, realizuje program krátkodobé mobility umělců a program tvůrčích rezidencí, je sídlem řady mezinárodních nevládních organizací), existují reálné předpoklady pro vyhodnocení a interpretaci jejich výstupů a výsledků.

V roce 2019 se podařilo vytvořit první výstup v rámci tohoto výzkumu. Jedná se o elektronickou publikaci s názvem Metodický rámec hodnocení programů IDU na podporu exportu a mezinárodní spolupráce. Jejími autory jsou pracovnice a pracovníci IDU, kteří mají ve své pracovní agendě koncipování, realizaci a administraci daných programů.

Publikace je základem pro další výzkumnou práci, ale zároveň může sloužit i jako cenný zdroj informací pro studenty a kulturní pracovníky, kteří se zabývají vytvářením a realizací podpůrných programů v oblasti kultury, především v oblasti exportu a mezinárodní spolupráce. Publikace se věnuje obecným zásadám a příkladům hodnocení výzkumných a nadnárodních programů (Eva Žáková); přináší podrobný přehled rámce intervenční logiky programů IDU (Markéta Černá, Viktor Debnár, Martina Pecková Černá, Lenka Dohnalová, Monika Klementová, Marton Naray, Pavel Štorek) a návrh metodiky hodnocení těchto programů (Eva Žáková). Publikace obsahuje i přehled strategických dokumentů a programů na podporu exportu a mezinárodní spolupráce v České republice a zahraniční příklady monitoringu a hodnocení exportu kultury (Pavla Petrová).

Back To Top