skip to Main Content

Architektura imaginárního / e-publikace

230,00 


Podtitul / Subtitle: Scénografický seminář Josefa Svobody
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Tvůrci / Creative: Odpovědná redaktorka: Jana Jansová, jazyková a odborná redakce: Michal Zahálka, grafická úprava: Tereza Melenová, korektury: Jana Křížová, překlad: Marina Feltlová
Jazyk / Language: český
Rok vydání / Year of publication: 2020
Vazba / Binding: e-publikace
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Oddělení sbírek a archivu
Počet stran / Number of pages: 200

Popis

V roce stého výročí narození Josefa Svobody, se českým čtenářům vůbec poprvé v úplnosti dostává vzácný doklad jeho pedagogické činnosti a uvažování o divadle: přepisy přednášek, které vedl na milánské Škole dramatického umění Paola Grassiho roku 1986. Unikátní master class představuje Svobodu coby všestranného divadelníka, u nějž se praktické myšlení a dokonalé zvládnutí technologií a řemesla snoubí s mimořádným koncepčním, vpravdě dramaturgickým uvažováním o úloze výtvarné stránky inscenace. Svoboda všechny své teze dokládá na zcela konkrétních příkladech a nechává nahlížet do zákulisí řady významných inscenací českého i světového divadla čtyřicátých až osmdesátých let 20. století. Bohatý obrazový doprovod navíc přináší řadu fotografií a návrhů, jež dosud nebyly knižně publikovány.

Back To Top