skip to Main Content

Katalog PQ 2023 

Katalog 15. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Autor: kolektiv autorů. Připravuje: Pražské Quadriennale. Vyjde: srpen 2023

25. 1. 2023

Divadlo a svoboda II 

Druhý díl publikace Divadlo a svoboda se zaměří na české nezávislé divadlo v období 2000-2014. Autor: Martina Pecková Černá ed. Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce (v rámci DKRVO). Vyjde: listopad 2023

25. 1. 2023

Performing Arts: Rare Czechs 

Publikace o tématech současných scenických umění v českém prostředí pro zahraniční hosty PQ. Uvedený název publikace je pracovní. Autor: Martina Pecková Černá ed. Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce. Vyjde: červen

25. 1. 2023

Theatre and Freedom 

Anglickojazyčné krácené vydání publikace Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989. Autor: Martina Pecková Černá ed. Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce (v rámci DKRVO). Vydání: červen 2023

25. 1. 2023

Pouliční a klubové tance

Vychází jako e-publikace. Publikace představuje taneční oblast, které se amatérsky věnují v Česku desetitisíce dětí a mladých lidí, oblast, která má své profesionály, ale nikoli formální systém vzdělávání a která je dynamickým globálním kulturním fenoménem. Laická veřejnost vnímá tyto taneční projevy jako street dance, či jako taneční hip hop. Autoři publikace vyjasní terminologické otázky, představí jednotlivé styly a popíší taneční praxi "streetu" v Česku. Autor: kolektiv autorů Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO) Vydání: květen

25. 1. 2023

Divadelní revue – 3 čísla (1-3/2023)

Odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla. Vydání: v průběhu roku

25. 1. 2023

Hrabě hraje divadlo. Leopold II. Lažanský z Bukové (1854–1891) 

Hrabě Lažanský miloval divadlo. Jako herec v oborech milovník a hrdina se pokoušel prosadit v Rakousko-Uhersku, ve svém sídle v západočeské Chyši si otevřel zámecké divadlo. Hrál výhradně německy, přičemž jednou z jeho parádní rolí byl Goethův Faust. Po deseti letech vyměnil divadelní kariéru za politickou a stal se poslancem říšské rady za radikální mladočechy. Ve vídeňském parlamentu však proslul především svými pročeskými teatrálními výstupy a skandály. Zemřel ve věku pouhých 37 let a zanechal po sobě nejméně šest nemanželských potomků. Hrabě hraje divadlo je poutavě napsaný životopis zajímavé osobnosti druhé poloviny 19. století. Postava kontroverzního šlechtice nás zavádí do prostředí divadla, jeho provozu i každodennosti, na politickém kolbišti pak do vyostřujících se nacionálních sporů v době bojů za českou politickou emancipaci. Zároveň poskytuje vhled do intimního života příslušníka tehdejší aristokracie a odpovídá také na otázky týkající se postavení šlechty v dynamicky se měnícím světě předminulého století. Autor: Berenika Zemanová. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla. Vydání: na konci roku 2023

25. 1. 2023

Appia: Budoucnost divadla

Svazek je pro českého čtenáře první ucelenější příležitostí k setkání s významným esejistickým a teoretickým dílem švýcarského scénografa a režiséra Adolpha Appii (1862–1928), který svým myšlením o divadle zásadně ovlivnil evropské divadelnictví první poloviny dvacátého století. Texty, v nichž Appia zkoumá nejen divadelní prostor, ale také vztah mezi hercem a hudbou, vztah hudby a situace či problematiku inscenování šířeji pojímaného wagnerovského dramatu. Appiovy texty vybral a z francouzštiny přeložil editor svazku Jan Hyvnar, který je zároveň autorem obsáhlého doslovu. Uvedený název publikace je pracovní. Připravuje: Ediční oddělení. Vyjde: květen 2023

25. 1. 2023

Tom Stoppard: Hry III

Třetí svazek her světoznámého dramatika završí české vydání kompletní Stoppardovy původní tvorby psané pro divadlo. Zahrnuje texty napsané a uvedené po roce 1989: Kresba tuší, Vynález lásky, trilogii Pobřeží Utopie (Plavba, Ztroskotání, Záchrana), Rock’n´Roll, Obtížný problém a Leopoldstadt v překladech Pavla Dominika, Zuzany Joskové a Jitky Sloupové, která je zároveň autorkou obsáhlé studie o autorově dramatické tvorbě. Připravuje: Ediční oddělení. Vyjde: prosinec

25. 1. 2023
Back To Top