skip to Main Content

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím, které poskytují cenné svědectví o životě i tvorbě slavného režiséra. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek a obrazovou a fotografickou přílohu. Připravuje: Ediční oddělení v edici Světové divadlo

17. 10. 2021

Petra Ježková a kol.: Jan Nepomuk Štěpánek. Korespondence a dokumenty 1801–1838

V Českém muzeu hudby je pod názvem Correspondenz Stiepanek uložen soubor 101 písemností (dopisů, biografických dokladů, nabídek k hostování umělců v Praze a dalších rukopisů) adresovaných převážně Štěpánkovi v době, kdy byl sekretářem a spoluředitelem StD (výjimečně jiným členů ředitelství). Většina rukopisů je v němčině, po jednom v češtině, francouzštině a italštině. Vzhledem k tomu, že se nezachovala ani Štěpánkova pozůstalost jako celek, ani archiv Stavovského divadla z této doby, má Correspondenz Stiepanek i jako torzo významnou výpovědní hodnotu v otázkách každodenního provozu, zahraničních kontaktů divadla a pozici Prahy v evropském divadelnictví. Edice chce přinést transkribované texty v původním jazyce a v českém překladu, příslušné ediční komentáře k nim, tři studie k souvisejícím tématům a cca 25 obrazových příloh (cedule, portréty, ad.). Kniha vyjde dvojjazyčně – v češtině a němčině a bude vybavena bohatou obrazovou přílohou. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla v edici Nota Bene

9. 10. 2021

Milan Pospíšil: Opera Švýcarská rodina. Historie libreta a pražská recepce. Příloha: Edice německého a českého libreta.

Studie o opeře Ignaze Franze Castelliho a Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809).  Opera velmi oblíbená v německojazyčné oblasti 1. poloviny 19. století se stala první operou, provedenou v českém překladu na profesionální pražské scéně Stavovského divadla (1823).  Rodina švejcarská zahájila víceméně nepřerušovanou tradici pražských operních představení v českém jazyce. Studie se skládá ze dvou částí. První pojednává o inspiraci libreta skutečnou událostí z Francie 18. století, jejím divadelním zpracování v pařížském vaudevillu a následně ve vídeňské opeře. Druhá část se zabývá pražskou recepcí opery v německých a českých provedeních na základě pražského, vídeňského a dalšího tisku, zaznamenává významné domácí i zahraniční interprety a registruje ohlasy české premiéry v korespondenci české vlastenecké společnosti. Závěr je věnován překladu Simeona Karla Macháčka. Studie je doplněna synchronně uspořádanou paralelní edicí německého a českého libreta. Publikace bude obsahovat obrazovou přílohu a rejstřík osob a děl. Vzhledem k předmětu důležitému nejen pro dějiny českého divadla, ale také pro kulturní dějiny oblasti německého jazyka, je studie připravena k zveřejnění v němčině. Práce vznikla v rámci grantového úkolu Cesta k divadlu. Její části byly využity k publikování v Divadelní revui, ve výstavě Račte vstoupit do divadla a v jejím katalogu, avšak v úplném rozsahu (100 normostran studie a přibližně stejný rozsah edice libreta) nemohla být zveřejněna. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla v edici Nota Bene

2. 10. 2021
Back To Top