skip to Main Content

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím, které poskytují cenné svědectví o životě i tvorbě slavného režiséra. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek a obrazovou a fotografickou přílohu. Připravuje: Ediční oddělení v edici Světové divadlo

17. 10. 2021

Tom Stoppard: Hry II

První svazek her Toma Stopparda vydal Divadelní ústav v roce 2002 jako výbor z prací tohoto světoznámého dramatika českého původu. V novém tisíciletí je Stoppard stále častěji označován za největšího žijícího světového dramatika. Naším záměrem je ve třech svazcích vydat kompletní Stoppardovo dramatické dílo, které dnes lze již považovat za více méně uzavřené. Druhý svazek bude obsahovat tituly: Po Magrittovi, Skákači, Každý hodný hoch zaslouží odměnu, Noc a den, Umělec sestupující po schodišti, Noc a den, Dvojitý agent, Enter a Free Man, Dirty Linen and New-Found-Land (čekáme na definitivní překlady názvů). Výbor je doprovozen studií Barbary Day a soupisem českých uvedení autorových her. Připravuje: Ediční oddělení v edici Divadelní hry

13. 10. 2021

Petra Ježková a kol.: Jan Nepomuk Štěpánek. Korespondence a dokumenty 1801–1838

V Českém muzeu hudby je pod názvem Correspondenz Stiepanek uložen soubor 101 písemností (dopisů, biografických dokladů, nabídek k hostování umělců v Praze a dalších rukopisů) adresovaných převážně Štěpánkovi v době, kdy byl sekretářem a spoluředitelem StD (výjimečně jiným členů ředitelství). Většina rukopisů je v němčině, po jednom v češtině, francouzštině a italštině. Vzhledem k tomu, že se nezachovala ani Štěpánkova pozůstalost jako celek, ani archiv Stavovského divadla z této doby, má Correspondenz Stiepanek i jako torzo významnou výpovědní hodnotu v otázkách každodenního provozu, zahraničních kontaktů divadla a pozici Prahy v evropském divadelnictví. Edice chce přinést transkribované texty v původním jazyce a v českém překladu, příslušné ediční komentáře k nim, tři studie k souvisejícím tématům a cca 25 obrazových příloh (cedule, portréty, ad.). Kniha vyjde dvojjazyčně – v češtině a němčině a bude vybavena bohatou obrazovou přílohou. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla v edici Nota Bene

9. 10. 2021

Milan Pospíšil: Opera Švýcarská rodina. Historie libreta a pražská recepce. Příloha: Edice německého a českého libreta.

Studie o opeře Ignaze Franze Castelliho a Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809).  Opera velmi oblíbená v německojazyčné oblasti 1. poloviny 19. století se stala první operou, provedenou v českém překladu na profesionální pražské scéně Stavovského divadla (1823).  Rodina švejcarská zahájila víceméně nepřerušovanou tradici pražských operních představení v českém jazyce. Studie se skládá ze dvou částí. První pojednává o inspiraci libreta skutečnou událostí z Francie 18. století, jejím divadelním zpracování v pařížském vaudevillu a následně ve vídeňské opeře. Druhá část se zabývá pražskou recepcí opery v německých a českých provedeních na základě pražského, vídeňského a dalšího tisku, zaznamenává významné domácí i zahraniční interprety a registruje ohlasy české premiéry v korespondenci české vlastenecké společnosti. Závěr je věnován překladu Simeona Karla Macháčka. Studie je doplněna synchronně uspořádanou paralelní edicí německého a českého libreta. Publikace bude obsahovat obrazovou přílohu a rejstřík osob a děl. Vzhledem k předmětu důležitému nejen pro dějiny českého divadla, ale také pro kulturní dějiny oblasti německého jazyka, je studie připravena k zveřejnění v němčině. Práce vznikla v rámci grantového úkolu Cesta k divadlu. Její části byly využity k publikování v Divadelní revui, ve výstavě Račte vstoupit do divadla a v jejím katalogu, avšak v úplném rozsahu (100 normostran studie a přibližně stejný rozsah edice libreta) nemohla být zveřejněna. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla v edici Nota Bene

2. 10. 2021

Divadelní revue – 3 čísla (1-3/2021)

odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla. Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla v edici Divadelní revue

2. 10. 2021

Český tanec v datech

Edice Český tanec v datech vydává e-publikace, které jsou zdarma ke stažení. V roce 2021 půjde o následující tituly: Teturová, J., Černíčková K.: Lidový tanec Vychází jako e-publikace. Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO) Návratová, J., Vašek, R.: Tanec v zábavním průmyslu II / Muzikály a eventy Vychází jako e-publikace. Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO) Bohutínská, J., Návratová, J., Vašek, R.: Druhá kariéra tanečníků Vychází jako e-publikace. Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO) Vašek, R.​a kol.: Taneční publikum Vychází jako e-publikace. Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

27. 9. 2021

Vilém Sochůrek

Vilém Sochůrek (1944–1976) za sebou zanechal, navzdory tomu, že se nedožil vysokého věku, rozsáhlý soubor unikátních fotografií. Divadlu se věnoval od svých 17 let, kdy fotografoval v Divadle Rokoko. Od roku 1965 až do své smrti pracoval v Divadelním ústavu, kde vytvořil fond fotografické a scénografické dokumentace (jednalo se o více než 10 tisíc položek, a to v době před digitalizací). Vedle fotografování inscenací se věnoval dokumentaci scénografických artefaktů – především v rámci mezinárodní scénografické přehlídky Pražské Quadriennale. Mezi jeho nejvýznamnější snímky patří fotografie z inscenací Národního divadla, Činoherního klubu, Divadla Na zábradlí, Vinohradského divadla, Divadla E. F. Buriana a mnohých dalších. Sochůrek se vedle divadla věnoval úspěšně také hudbě. Publikace bude doplněna portréty osobností jak z divadelního, tak hudebního prostředí (Zdeněk Štěpánek, Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Ctibor Turba, Marta Kubišová, Waldemar Matuška ad.). V roce 1974 na IV. Mezinárodním trienále divadelní fotografie v Novém sadu získal Vilém Sochůrek zlatou medaili. Text: Věra Velemanová, redakce: Anna Cvrčková, grafické zpracování: Klára Zápotocká, Breisky. Připravuje: Oddělení sbírek a archivu v edici Česká divadelní fotografie

20. 9. 2021

Kolektiv autorů – editor: Markéta Fantová: EMERGENCE. From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory

Přehledová publikace o mezinárodním projektu, který vedlo Pražské Quadriennale. Projekt byl založen na zkoumání lokální historie, proto každá z osmi zapojených partnerských organizací představí historii míst, z nichž vycházely projektové aktivity, a také jejich reflexi a umělecké výstupy včetně zamyšlení nad dalšími možnostmi rozvoje původních myšlenek projektu. Kniha obsahuje obrazovou dokumentaci lokalit a pořádaných akcí. Připravuje: Pražské Quadriennale

11. 9. 2021
Back To Top