skip to Main Content

Milan Pospíšil: Opera Švýcarská rodina. Historie libreta a pražská recepce. Příloha: Edice německého a českého libreta.

Studie o opeře Ignaze Franze Castelliho a Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809).  Opera velmi oblíbená v německojazyčné oblasti 1. poloviny 19. století se stala první operou, provedenou v českém překladu na profesionální pražské scéně Stavovského divadla (1823).  Rodina švejcarská zahájila víceméně nepřerušovanou tradici pražských operních představení v českém jazyce. Studie se skládá ze dvou částí. První pojednává o inspiraci libreta skutečnou událostí z Francie 18. století, jejím divadelním zpracování v pařížském vaudevillu a následně ve vídeňské opeře. Druhá část se zabývá pražskou recepcí opery v německých a českých provedeních na základě pražského, vídeňského a dalšího tisku, zaznamenává významné domácí i zahraniční interprety a registruje ohlasy české premiéry v korespondenci české vlastenecké společnosti. Závěr je věnován překladu Simeona Karla Macháčka. Studie je doplněna synchronně uspořádanou paralelní edicí německého a českého libreta. Publikace bude obsahovat obrazovou přílohu a rejstřík osob a děl.

Vzhledem k předmětu důležitému nejen pro dějiny českého divadla, ale také pro kulturní dějiny oblasti německého jazyka, je studie připravena k zveřejnění v němčině.

Práce vznikla v rámci grantového úkolu Cesta k divadlu. Její části byly využity k publikování v Divadelní revui, ve výstavě Račte vstoupit do divadla a v jejím katalogu, avšak v úplném rozsahu (100 normostran studie a přibližně stejný rozsah edice libreta) nemohla být zveřejněna.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla v edici Nota Bene

Back To Top