skip to Main Content

Tom Stoppard: Hry II

První svazek her Toma Stopparda vydal Divadelní ústav v roce 2002 jako výbor z prací tohoto světoznámého dramatika českého původu. V novém tisíciletí je Stoppard stále častěji označován za největšího žijícího světového dramatika. Naším záměrem je ve třech svazcích vydat kompletní Stoppardovo dramatické dílo, které dnes lze již považovat za více méně uzavřené.

Druhý svazek bude obsahovat tituly: Po Magrittovi, Skákači, Každý hodný hoch zaslouží odměnu, Noc a den, Umělec sestupující po schodišti, Noc a den, Dvojitý agent, Enter a Free Man, Dirty Linen and New-Found-Land (čekáme na definitivní překlady názvů). Výbor je doprovozen studií Barbary Day a soupisem českých uvedení autorových her.

Připravuje: Ediční oddělení v edici Divadelní hry

Back To Top