skip to Main Content

TRAGICO=COMOEdia Genandt Der Eiserne Tisch oder Der durchleüchtige Bauer


Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
ISBN: 978-80-7008-440-3
EAN: 9788070084403
Rok vydání: 2020
Edice: Mimo edice
Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Katalogové číslo: 11573313 Kategorie:

Popis

E-kniha přináší komentovaný přepis německého textu se zrcadlovým českým překladem, pro úplnost přidáváme i samostatný soubor s německou edicí textu, který zachovává všechny (typo)grafické, jazykové a gramatické odchylky od dnešního standardu.

Předložený elektronický dokument vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2018, MK000023205).

Profil publikace na České divadelní encyklopedii

Back To Top