skip to Main Content

DIVADLO A SVOBODA

299,00 

Autor / Author: Martina Pecková Černá a kol.
Podtitul / Subtitle: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Tvůrci / Creative: Vedoucí výzkumného projektu a editorka: Martina Pecková Černá; Odborná redaktorka a autorka věcného rejstříku: Lucie Čepcová; Obrazová redakce a soupis obrazové přílohy: Anna Hejmová; Texty: Dáša Čiripová, Petr Dlouhý, Kateřina Dolenská, Lucie Křápková, Otto Linhart, Martin Macháček, Vladimír Mikulka, Martina Pecková Černá, Hana Strejčková; Jazyková korektura: Alice Šimonová; Překlad resumé: Becka McFadden; Sazba a grafická úprava: Jaroslav Mašek, Tomáš Minarovič
Jazyk / Language: čeština
ISBN: 978-80-7008-437-3
EAN: 9788070084373
Rok vydání / Year of publication: 2021
Vazba / Binding: elektronická publikace
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Oddělení mezinárodní spolupráce
Počet stran / Number of pages: 430
Katalogové číslo: 7786446186816914 Kategorie: ,

Popis

Publikace Divadlo a svoboda – První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989 představuje bouřlivou energii a pluralitu estetik, témat i aktivit českého nezávislého divadla prvního porevolučního desetiletí. Jedná se o kritický katalog, který rozšiřuje o odborné studie a úryvky z rozhovorů, které byly v rámci výzkumu vedeny s téměř sedmdesátkou osobností české divadelní scény 90. let, původní materiál ze stejnojmenné výstavy, již IDU uspořádal k 30. výročí sametové revoluce. Jednotlivé oddíly publikace se soustředí na vývoj podmínek a infrastruktury pro provozování nezávislého divadla a na činoherní, loutkové a pohybové divadlo 90. let, přičemž pro potřeby popisu divadelního dění během přechodu české společnosti ze socialistické na tržní je časové vymezení mírně, zřídka i více, vychýleno rovněž do období před rokem 1989.

Back To Top