skip to Main Content

Metodika mapování nezávislého divadla

Autor / Author: Petr Prokop, Luboš Louženský
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Tvůrci / Creative: Petr Prokop, Luboš Louženský; recenzoval doc. Mgr. Bohumil Nekolný; grafická úprava Eliška Fenclová
Jazyk / Language: čeština
ISBN: 978-80-7008-452-6
EAN: 9788070084526
Rok vydání / Year of publication: 2021
Vazba / Binding: elektronická publikace
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Institut umění
Počet stran / Number of pages: 55
Katalogové číslo: 78986778864461 Kategorie: ,

Popis

Publikace vytváří metodiku mapování nezávislého divadla, tedy pravidelného (opakovaného) přesného zachycení a popisu této části české divadelní sítě vždy v aktuálním čase z hlediska její definice (která divadla spadají pod pojem „nezávislá“), objemu a velikosti (kolik takových divadel existuje, jaký generují obrat, jaká je struktura jejich nákladů a nakolik se na jejich financování podílejí vlastní výnosy či jiné zdroje, např. dotace apod.).

Back To Top