skip to Main Content

Studie o současné situaci uměleckých řemesel v ČR

Autor: Danuše Machátová
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
Rok vydání: 2013
Edice: Mimo edice
Oddělení: Institut umění

Popis

Studie se zabývá vymezením a definicí oboru uměleckých řemesel, jeho infrastrukturou a možnostmi ve vzdělávání po přelomovém roce 1989. Výzkum byl realizován v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR mezi roky 2011–2015.

Back To Top