skip to Main Content

Status umělce, příspěvky k diskusi


Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Tvůrci / Creative: Jana Návratová, Pavla Petrová, Eva Žáková a kol.: Petra Čechová, Josefína Formanová, Anna Remešová, Jakub Nový, Natálie Strýčková Preslová
Jazyk / Language: čeština
ISBN: 978-80-7008-468-7
EAN: 9788070084687
Rok vydání / Year of publication: 2022
Oddělení / Department: Institut umění

Popis

V roce 2022 vydal IDU publikaci Status umělce, Příspěvky k diskusi.

Publikace obsahuje řadu argumentů a příkladů konkrétních řešení, jejichž cílem je přispět k aktuální diskusi o statusu umělce a umělkyně v ČR, která byla zahájena zařazením tématu do Státní kulturní politiky ČR 2021– 2025 a především jako jednoho z úkolů v rámci komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemí (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022v Praze. Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na trhu práce ČR. Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich intepretaci v rámci širšího kontextu. Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v ČR.

Back To Top