skip to Main Content

Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Autor / Author: Pavla Petrová
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav a Nakladatelství Lidové noviny
Jazyk / Language: český
ISBN: 978-80-7008-366-6
EAN: 9788070083666
Rok vydání / Year of publication: 2016
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Institut umění

Popis

Publikace přináší analýzu stavu a potřeb v oblasti vývozu české kultury a kreativity. Studie se dotýká všech odvětví, shrnuje stávající české strategie, programy, aktéry a finanční nástroje. Důležitou součástí je kapitola Návrh tezí podpory exportu KKP v ČR.

Autorka Pavla Petrová v úvodu vychází z dokumentů národních strategií a přístupů k exportu, v kterých se jasně objevuje potřeba stavět na potenciálu služeb s vysokou přidanou hodnotou. Do tohoto segmentu služeb spadají i výstupy kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které však pro zajištění konkurenceschopnosti na zahraničních trzích potřebují vlastní státní strategickou podporu. KKP jsou stále více považovány za klíčové, rychle rostoucí odvětví, které významně přispívají k ekonomickému a společenskému růstu a zaměstnanosti. Jako prioritní oblasti jsou nahlíženy i v rámci politiky vnějších vztahů Evropské unie. Autorka zahrnula do obsahu také analýzu zahraničních postupů a praxí, kterými je možné se inspirovat. (Finsko, Švédsko, Španělsko a Rakousko).

Back To Top