skip to Main Content

Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie – Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora

Autor / Author: Marcel Kraus, Eva Žáková
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
ISBN: 978-80-7008-324-6
EAN: 9788070083246
Rok vydání / Year of publication: 2014
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Institut umění

Popis

Studie Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích Evropské unie – Vymezení, ekonomický přínos, strategická podpora se podrobně zabývá srovnáním 11 vybraných zemí EU v jejich přístupu ke konceptu kulturních a kreativních průmyslů.

Autoři studie Eva Žáková a Marcel Kraus vypracovali tuto komparativní studii především jako podkladový materiál a inspirační zdroj pro strategické uchopení konceptu KKP v České republice. Studie se věnuje definování a vymezení KKP podle klasifikace ekonomických činností ( NACE) a nástrojům strategické podpory KKP včetně využití strukturálních fondů v zemích jako jsou Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Velká Británie.

Rozsáhlá úvodní část studie obsahuje rovněž vysvětlení jednotlivých pojmů a konceptů vážících se k využití potenciálu kultury především pro ekonomický růst.

Back To Top