skip to Main Content

Women in motion

359,00 

Prostřednictvím publikace Ženy v pohybu se IDU zapojuje do ediční řady Ministerstva kultury (O)hlasy žen v české kultuře. Publikace přibližuje životní a profesní příběh šesti žen, které se významným způsobem zapsaly do dějin baletu, tance, pantomimy, režie, choreografie, pedagogiky či publicistiky, a které spojuje výjimečné působení v oblasti tanečního divadla. Jsou to: Božena Brodská, Zdenka Kratochvílová, Eva Kröschlová, Hana Machová, Jiřina Šlezingrová a Inka Vostřezová.
Klíčem k jejich výběru byl projekt IDU Orální historie českého divadla, tedy natočená vzpomínková vyprávění. Životopisné kapitoly jsou v knize doplněny reflexemi odborníků na danou oblast. Bohatý obrazový doprovod pochází především z osobních archivů narátorek.

Out of stock


Podtitul / Subtitle: Voices of women in Czech culture
Nakladatel / Publisher: Arts and Theatre Institute
Tvůrci / Creative: Lucie Čepcová, Vilém Faltýnek; Hana Herrmannová; Tereza Melenová; Tereza Cerhová; Adéla Vosičková
Jazyk / Language: czech
ISBN: 978-80-7008-441-0
EAN: 9788070084410
Rok vydání / Year of publication: 2020
Vazba / Binding: V8
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: informacne_dokumentacni_oddeleni
Počet stran / Number of pages: 204
SKU: 20044703 Categories: , ,

Description

Through the publication Women in Motion, ATI is participating in the Ministry of Culture’s (O)voices of women in Czech culture series. The publication presents the life and professional story of six women who have made a significant contribution to the history of ballet, dance, mime, directing, choreography, pedagogy and journalism, and who are united by their exceptional work in the field of dance theatre. Božena Brodská, Zdenka Kratochvílová, Eva Kröschlová, Hana Machová, Jiřina Šlezingrová and Inka Vostřezová.
The key to their selection was the ATI project Oral History of Czech Theatre, i.e. filmed reminiscences. The biographical chapters in the book are supplemented by reflections of experts in the field. The rich visual accompaniment comes mainly from the narrators’ personal archives.

 

Additional information

Weight 0.89 kg
Dimensions 1 × 22 × 23 cm
Back To Top