skip to Main Content

Wenzel Scholz (1787–1857), vídeňský komik v Praze

Autor: Vlasta Reittererová
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7008-355-0
Rok vydání: 2015
Edice: mimo edice
Oddělení: kabinet
SKU: 11512301 Categories: ,

Description

Pro Kabinet pro studium českého divadla
zpracovala Vlasta Reittererová
Odborná redakce a výběr obrazového materiálu Jitka Ludvová
Texty z němčiny přeložila Vlasta Reittererová
Grafická úprava a sazba Honza Petružela
Vydal Institut umění – Divadelní ústav jako svou 691. publikaci
Vydání první, Praha 2015
ISBN 978-80-7008-355-0

Předložená monografie vznikla za finanční podpory
Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění
– Divadelní ústav (DKRVO 2015, MK000023205).
Recenzent: PhDr. Adolf Scherl, CSc.
Back To Top