skip to Main Content

Český tanec v datech 7 / Lidový tanec

Autor: Jarmila Teturová, Kateřina Černíčková
Nakladatel: Institut umění - Divadelní ústav
Tvůrci: Editoři: Jana Návratová, Roman Vašek; recenzovala: Daniela Stavělová; jazyková korektura: Jana Křížová; grafická úprava a sazba: Jan Forejt
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7008-450-2
EAN: 9788070084502
Rok vydání: 2021
Vazba: e-pub
Edice: cesky_tanec_v_datech
Oddělení: institut_umeni
Počet stran: 54

Description

V kontextu současné české taneční kultury má lidový tanec specifické postavení. Jeho profesionální bázi tvoří soubor Ondráš, který je zřizován ministerstvem obrany, přičemž další projevy lidového tance jsou čistě amatérské. Studie přibližuje novodobý vývoj a objasňuje jaká rozhodnutí a události vedly k současnému stavu. Samostatná kapitola je věnována historii profesionálních souborů, věnujících se vysoce stylizované formě lidového tance, které vznikaly po roce 1945. Nejvýznamnější postavení mezi nimi měl početný Československý státní soubor písní a tanců, který často propagoval československou kulturu v zahraničí. Studie vymezuje problematiku i terminologii a přináší i statistiky počtu folklorních kolektivů, lokalizaci jejich působení v rámci územně-správních celků (krajů), jejich repertoárovému zaměření a věkové struktuře. Studie věnuje pozornost i festivalové infrastruktuře a přináší pro komparaci informace o postavení lidového tance v okolních státech.

 

Back To Top