skip to Main Content

Proměny hudebního sektoru vlivem nových technologií

Autor: Lenka Dohnalová
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7008-362-8
EAN: 9788070083628
Rok vydání: 2015
Edice: mimo edice
Oddělení: institut_umeni
SKU: 46864675 Category:

Description

Moderní technologie jsou v posledních zejména třiceti letech faktorem, který markantně proměňuje obraz a dynamiku celého hudebního sektoru ve všech segmentech. Studie se snaží vyhodnotit, které specifičtější ICT objevy a inovace nejvíce a jakých způsobem ovlivnily způsob kompozičního myšlení, myšlení o hudbě, interpretaci a realizaci, šíření, prodej i tzv. spotřebu hudby a vzdělávání, tj. stav hudebního sektoru. Technologiemi se tedy studie zabývá výběrově a účelově. Speciální odborné informace jsou řešeny formou odkazů. Teprve časový odstup odhaluje, které objevy a inovace se staly pro praxi skutečně převratnými např. možností zvukového záznamu, syntézy a modelace zvuku, posléze i propojením s obrazovou informací se z hudby stalo komplexní a multikódové umění. Práce s různorodým zvukovým materiálem, vývoj softwaru umožnil na jednu stranu rozvoj nové tvořivosti inspirované novými tématy a metodami, mnohem více
příležitostí pro neprofesionály[1], na druhou stranu přinesl nová potenciální rizika – množství povrchní globalizované produkce, nadužívání amplifikace zvuku, umělecky problematické úpravy a
prezentace, nová zdravotně-ekologická rizika.

Největší změny v sektoru byly spuštěny především v segmentu šíření hudby, zejména prostřednictvím Internetu. Během krátkého období došlo k obrovskému nárůstu snadno potenciálně dostupné hudby de facto odkudkoli ve světě, kde je dostupný Internet (podle statistik z celkové populace cca 7,26 mld. obyvatel používají k 30. 11. 2015 internet 3,37 mld. lidí, nárůst mezi léty 2000−2015 je 832,5%).[2]

Tento rychlý rozvoj nabídky a služeb s tím spojených není dosud natolik vyvážen, aby umožnil udržitelný rozvoj při udržení kvalitní nabídky, protože je nastaven spíše pro podporu globálních  hvězd, než podporu rozmanitosti, nové tvorby a příležitosti pro talenty. Technologie tedy přinesly nejen krizový stav tradičního hudebního průmyslu, ale také nové příležitosti a řešení, nutí k větší míře spolupráce a flexibilitě. SWOT reflexí tématu vlivu technologií na hudební sektor se snaží i tato studie přispět k orientaci v dané problematice.

Back To Top