skip to Main Content

Mezinárodní management v hudebním sektoru

Autor / Author: Lenka Dohnalová, Gabriela Boháčová, Jiří Štilec
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
ISBN: 978-80-7008-409-0
EAN: 9788070084090
Rok vydání / Year of publication: 2018
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: institut_umeni

Description

Publikace Mezinárodní management v hudebním sektoru je výsledkem výzkumné práce Institutu umění. Její vznik je motivován nejen návazností na předchozí výzkumná témata Institutu umění, ale i potřebami zpracování tématu pro oborové vzdělávání a praxi. Zabývá se terminologií, trendy, produkty, procesy a smluvními zvyklostmi v tomto segmentu sektoru. Závěrečná kapitola je věnována českému prostředí a jeho specifiku.

Obsah je strukturován od obecného ke konkrétnímu. Nejprve jsou popsány základní termíny a progresivní trendy v mezinárodním managementu, poté jsou analyzována specifika mezinárodního hudebního managementu – definovány pracovní pozice, jejich vztahy. Následují konkrétní poučení o smluvních náležitostech. Odborné oborové detaily z oblasti ekonomiky, práva, personalistiky apod., k nimž lze nalézt speciální rozsáhlou literaturu, jsou řešeny formou odkazů. Závěrečná kapitola shrnuje specifika českých zemí. V příloze čtenář nalezne praktické vzory smluv a seznam anotované literatury.

Přínosem publikace je, že autorský tým – editorka a autorka PhDr. Lenka Dohnalová, PhD., Prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. a Mgr. Gabriela Boháčová, zúročují nejen své vzdělanostní know-how, ale i své praktické zkušenosti z managementu a produkce jak v nahrávacím průmyslu, tak provozu živého umění.

Publikace má elektronickou verzi z důvodu, že se praxe a její reflexe rychle vyvíjejí a je možné pružněji reagovat aktualizací textu.

Kapitoly vznikaly nejprve jako verze jednotlivých autorů, posléze byly připomínkovány a rozšiřovány spoluautory a, pokud možno, editorsky sceleny. Nicméně, je zde viditelný určitý překryv. To má i své výhody – různá možná hlediska. Autoři a spoluautoři jsou uváděni v pořadí podle míry svého vkladu do textace. Grafy a překlady, pokud nejsou převzaty (označeno v textu), jsou vlastní.

Back To Top