skip to Main Content

Zpráva o státní podpoře umění

Autor: Marta Smolíková
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7008-018-4
EAN: 9788070080184
Rok vydání: 2011
Edice: Mimo edice
Oddělení: Institut umění

Popis

Zpráva o státní podpoře umění průběžně hodnotí implementaci Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013  a přináší návrh tezí pro vypracování nového strategického dokumentu pro období 2014-2020. Zpráva je součástí víceletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, který realizoval Institut umění – Divadelní ústav.

Back To Top