skip to Main Content

The Audience In Centre Stage

Autor: Jonathan Goodacre, Michal Lázňovský, Martina Pecková Černá
Nakladatel: AMU Press
Tvůrci: Editors: Jonathan Goodacre, Michal Lázňovský, Martina Pecková Černá Co-authors: Daniel Cowley, Barbora Vait, Eva Zavřelová, Viktorie Schmoranzová, Katri Halonen, Niina Torkko, Gerald Gröchenig, Sandra Banić Naumovski, Katerina Kirova-Milanova, Mariya Panayotova
Jazyk: english
ISBN: 978-80-7331-585-6
EAN: 9788073315856
Rok vydání: 2022
Počet stran: 182

Popis

Projekt ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres, podpořený programem Evropské unie Kreativní Evropa, vydal knihu The Audience In Centre Stage, popisující jeho průběh a výsledky.

Dozvíte se v ní podrobnosti o publiku v pěti zemích Evropské unie a získáte informace o tom, jak se svým publikem lépe pracovat a segmentovat jej.

Hlavním cílem projektu ASSET, který probíhal od roku 2019 do roku 2021 a do něhož se velkou měrou zapojily Akademie múzických umění v Praze (vedoucí projektu) a Institut umění – Divadelní ústav (IDU), byl vývoj a testování prostředků, díky nimž se mohou evropská divadla dozvědět více o svém publiku a využít tyto poznatky k diverzifikaci a prohloubení vztahu s publikem a k tvorbě jejich uměleckých programů a marketingu za využití akcí, které pracůují s publikem, jako je například European Theatre Night.

Back To Top