skip to Main Content

Překážky mobility v oblasti kultury

Autor: Pavla Petrová
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
Rok vydání: 2010
Edice: Mimo edice
Oddělení: Institut umění

Popis

Studie se věnuje tématu mobility v oblasti kultury v České republice. Obsahuje obecný popis stavu mobility v České republice, shrnutí hlavních překážek bránících mobilitě a doporučení k jejich odstranění. K studii je připojen rozsáhlý přílohový materiál rozvádějící některá klíčová témata či předkládající konkrétní výsledky dílčích dotazníkových šetření.

Back To Top