skip to Main Content

Překážky mobility v oblasti kultury

Autor / Author: Pavla Petrová
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
Rok vydání / Year of publication: 2010
Edice / Edition: Mimo edice
Oddělení / Department: Institut umění

Popis

Studie se věnuje tématu mobility v oblasti kultury v České republice. Obsahuje obecný popis stavu mobility v České republice, shrnutí hlavních překážek bránících mobilitě a doporučení k jejich odstranění. K studii je připojen rozsáhlý přílohový materiál rozvádějící některá klíčová témata či předkládající konkrétní výsledky dílčích dotazníkových šetření.

Back To Top