skip to Main Content

Divadelní revue 3/2018

111,0 

Divadelní revue 3/2018 (vychází v březnu 2019) přináší mimo jiné studie o Divadle Na zábradlí, byzantském divadle a irskojazyčné kultuře. V příspěvku „Zrod Schormovy éry (Divadlo Na zábradlí 1975–1978)“ Martin J. Švejda za přispění Věry Velemanové navazují na svou studii o počátku tzv. normalizace v tomtéž divadle (viz DR 3/2016) a věnují se období, kdy byl uměleckým šéfem činohry Jaroslav Chundela.

61 skladem


Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Tvůrci: Honza Petružela (šéfredaktor), Martin J. Švejda, Věra Velemanová, Alena Sarkisian, Radvan Markus, Denisa Valterová, Alena Cvrčková, Lenka Chaloupková, Lára Kudlová, Pavel Drábek
Jazyk: český
ISBN: ISSN 0862-5409
EAN: 9770862540037
Rok vydání: 2019
Vazba: V2
Edice: Divadelní revue
Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Počet stran: 118
Katalogové číslo: 53159031 Kategorie: , ,

Popis

Divadelní revue 3/2018 (vychází v březnu 2019) přináší mimo jiné studie o Divadle Na zábradlí, byzantském divadle a irskojazyčné kultuře. V příspěvku „Zrod Schormovy éry (Divadlo Na zábradlí 1975–1978)“ Martin J. Švejda za přispění Věry Velemanové navazují na svou studii o počátku tzv. normalizace v tomtéž divadle (viz DR 3/2016) a věnují se období, kdy byl uměleckým šéfem činohry Jaroslav Chundela. Alena Sarkissian pokračuje v seriálu studií a překladů textů byzantských autorů věnovaných divadlu, resp. jeho náboženské kritice. Zabývá se kapitolou spisu Symeóna Soluňského Dialog proti herezím, která reflektuje krizi ve stýkání křesťanské kultury Východu s kulturou křesťanského Západu ve 14. století na případu kritiky západního divadla. Radvan Markus připravil stať o spojeních české literatury s irskojazyčným prostředím. Zabývá se uvedením Čapkovy Bílé nemoci v roce 1941 v galwayském irskojazyčném divadle Taibhdhearc a rozhlasovou adaptací Haškova Švejka z roku 1986 spisovatele, novináře a iniciátora kontaktů se střední Evropou Breandána Ó hEithira. V čísle najdete rozhovor s brněnskou divadelní historičkou a pedagožkou Margitou Havlíčkovou, recenze nedávných publikací a Pavel Drábek obsáhle shrnuje referáty a přináší své závěry z konference Perspektivy teatrologie 2018.

Další informace

Hmotnost 0.23 kg
Rozměry 17 × 24 cm

Theatre review 3/2018

111,0 

Divadelní revue 3/2018 (vychází v březnu 2019) přináší mimo jiné studie o Divadle Na zábradlí, byzantském divadle a irskojazyčné kultuře. V příspěvku „Zrod Schormovy éry (Divadlo Na zábradlí 1975–1978)“ Martin J. Švejda za přispění Věry Velemanové navazují na svou studii o počátku tzv. normalizace v tomtéž divadle (viz DR 3/2016) a věnují se období, kdy byl uměleckým šéfem činohry Jaroslav Chundela.

61 skladem


Nakladatel: Arts and Theatre Institute
Tvůrci: Honza Petružela, Martin J. Švejda, Věra Velemanová, Alena Sarkisian, Radvan Markus, Denisa Valterová, Alena Cvrčková, Lenka Chaloupková, Lára Kudlová, Pavel Drábek
Jazyk: czech
ISBN: ISSN 0862-5409
EAN: 9770862540037
Rok vydání: 2019
Vazba: V2
Edice: divadelni_revue
Oddělení: kabinet
Počet stran: 118
Katalogové číslo: 53159031 Kategorie: , ,

Popis

Divadelní revue 3/2018 brings, among others, studies on Divadlo Na zábradlí, Byzantine theatre and Irish-language culture. In the article „The Birth of Schorm’s Era (Divadlo Na zábradlí 1975-1978)“ Martin J. Švejda, with the contribution of Věra Velemanová, follows up on his study on the beginning of the so-called normalisation in the same theatre (see DR 3/2016) and focuses on the period when Jaroslav Chundela was the artistic director of the drama. Alena Sarkissian continues her series of studies and translations of texts by Byzantine authors devoted to theatre, or rather its religious criticism. She deals with a chapter of the writings of Symeon of Thessalonica, Dialogue Against Heresies, which reflects the crisis in the encounter between the culture of the Christian East and the culture of the Christian West in the 14th century, using the case of the criticism of Western theatre. Radvan Markus has prepared an essay on the connections between Czech literature and the Irish-speaking environment. He discusses the 1941 performance of Čapek’s The White Sickness in Galway’s Irish-language Taibhdhearc Theatre and the 1986 radio adaptation of Hašek Švejk by the writer, journalist and initiator of contacts with Central Europe Breandán Ó hEithir. The issue features an interview with Brno-based theatre historian and educator Margita Havlíčková, reviews of recent publications, and Pavel Drábek comprehensively summarizes the papers and presents his conclusions from the 2018 Perspectives of Theatre Studies conference.

Další informace

Hmotnost 0.23 kg
Rozměry 17 × 24 cm
Back To Top