skip to Main Content

Český tanec v datech: 8/ Publikum baletu a nového cirkusu

Autor / Author: Roman Vašek, Veronika Štefanová
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Tvůrci / Creative: Autoři: Roman Vašek, Veronika Štefanová; Editoři: Jana Návratová, Roman Vašek; Grafická úprava a sazba: Jan Forejt
ISBN: 978-80-7008-458-8
EAN: 9788070084588
Rok vydání / Year of publication: 2022
Edice / Edition: Český tanec v datech
Oddělení / Department: Institut umění
Počet stran / Number of pages: 81
Katalogové číslo: 35434134164 Kategorie: , ,

Popis

Edice Český tanec datech mapuje a analyzuje infrastrukturu tance, pohybového divadla a nového cirkusu. Její osmá publikace umění obrací pozornost k problematice práce s publikem, a to ve dvou sondách s rozdílnými autorskými přístupy. Roman Vašek se zaměřuje na oblast baletu a využívá dostupných dat pro charakteristiku návštěvnosti, věnuje se práci s baletním publikem a dotýká se některých témat souvisejících se sociologií tance nebo s marketingem. Veronika Štefanová se zaměřuje na nový cirkus a u jednotlivých subjektů a umělců akcentuje přístup k divákům a budování vztahu s nimi. Důležitou součástí obou oborových studií je reflexe proměny práce s diváky v době koronavirových restrikcí.

Back To Top