skip to Main Content

Český tanec v datech 4 / Nový cirkus a nonverbální divadlo

Autor: Veronika Štefanová, Alexej Byček
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
ISBN: 978-80-7008-406-9
EAN: 9788070084069
Rok vydání: 2018
Edice: Český tanec v datech
Oddělení: Institut umění
Katalogové číslo: 36920085 Kategorie: ,

Popis

Čtvrtá publikace z edice Český tanec v datech se věnuje dvěma uměleckým oborům, které jsou tanci blízké, a jejichž zásadním výrazovým prostředkem je tělesný pohyb. Shrnuje základní údaje o personálním zázemí nového cirkusu a nonverbálního divadla (genderová, vzdělanostní, věková, národnostní struktura), zabývá se ekonomickou situací umělců, možnostmi vzdělávání v daných oborech a opět se věnuje i několika postojovým otázkám, které se týkají např. profesních cílů, významu oborových organizací aj.

Back To Top