skip to Main Content

Zpráva o státní podpoře umění

Autor / Author: Marta Smolíková
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
ISBN: 978-80-7008-018-4
EAN: 9788070080184
Rok vydání / Year of publication: 2011
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: institut_umeni

Description

Zpráva o státní podpoře umění průběžně hodnotí implementaci Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013  a přináší návrh tezí pro vypracování nového strategického dokumentu pro období 2014-2020. Zpráva je součástí víceletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, který realizoval Institut umění – Divadelní ústav.

Back To Top