skip to Main Content

Výzkum a vývoj v kulturních a kreativních odvětvích

Autor / Author: Marcel Kraus, Michal Petkov, Zbyněk Růžička
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
ISBN: 978-80-7008-346-8
EAN: 8798070083468
Rok vydání / Year of publication: 2014
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: institut_umeni

Description

Studie sleduje význam výzkumu a vývoje v kulturních a kreativních odvětvích v  České republice prostřednictvím statistických dat k těmto ukazatelům: počet pracovišť výzkumu a vývoje, zdroje výdajů na výzkum a vývoj, počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji a tržby z prodeje služeb výzkumu a vývoje. Zjištěné údaje jsou srovnány se stejnými ukazateli v  automobilovém, chemickém a strojírenském průmyslu.

Back To Top