skip to Main Content

TRAGICO=COMOEdia Genandt Der Eiserne Tisch oder Der durchleüchtige Bauer


Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
ISBN: 978-80-7008-440-3
EAN: 9788070084403
Rok vydání / Year of publication: 2020
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: kabinet
SKU: 11573313 Category:

Description

E-kniha přináší komentovaný přepis německého textu se zrcadlovým českým překladem, pro úplnost přidáváme i samostatný soubor s německou edicí textu, který zachovává všechny (typo)grafické, jazykové a gramatické odchylky od dnešního standardu.

Předložený elektronický dokument vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2018, MK000023205).

Profil publikace na České divadelní encyklopedii

Back To Top