skip to Main Content

Problémová analýza kulturních a kreativních průmyslů (KPP) v kontextu soudružnosti EU 2014+

Autor / Author: Eva Žáková, Martin Cikánek
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
Rok vydání / Year of publication: 2012
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: institut_umeni

Description

Tento materiál je předkládán s úmyslem doplnit Problémovou analýzu v kontextu Politiky soudržnosti EU 2014+ (PAKPS), kterou zpracovalo Ministerstvo kultury České republiky v dubnu 2012. Analýza je členěna do čtyř samostatných částí. První část přináší návrhy konkrétních opatření, jak skrze politiku soudržnosti podporovat také rozvoj KKP v České republice. Druhá část se věnuje otázce vymezení sektoru kultury, a to v souladu s vymezením kultury na úrovni EU i v souladu s navrženým vymezením kulturních a kreativních průmyslů pro Českou republiku. Třetí část se zaměřuje na argumentaci, proč je vhodné a výhodné podporovat rozvoj KKP v rámci politiky soudržnosti. V poslední části je pozornost věnována analýze aktuální situace kulturních a kreativních průmyslů v České republice.

Back To Top