skip to Main Content
Sale

The Unforgotten Cases of Jaromír Ptáček

120,00 

Sborník chce upozornit na uměleckou osobnost dramatika Jaromíra Ptáčka, který měl zásadní podíl na vytvoření moderní české rozhlasové hry. Do svazku je vybráno 14 titulů – Nesoukromý dotazník, Dívej se
k černému nebi, Před prahem ticha, Šnek na visuté hrazdě, Kladení do hrobu, Pláč pro pana Jeremiáše, A kdo by chtěl opustit město babylónské…, Můj bratr Job, Pravděpodobná zpráva o konci země, Muzikanti noci, Téma číslo jedna, Co se stalo, nemůže se odestát, Bez názvu a Nesny. Editorem a autorem doslovu je Vilém Faltýnek, další doprovodné texty napsali německý bohemista Heinrich Kunstmann,
Milan Uhde a Věra Ptáčková. Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny.

161 in stock

Autor: Ptáček, J.
Nakladatel: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk: český
ISBN: 80-7008-184-8
EAN: 9788070081848
Rok vydání: 2006
Vazba: brožovaná
Edice: mimo edice
Oddělení: edicni_oddeleni
Počet stran: 353
SKU: 54456 Category:

Description

The collection aims to draw attention to the artistic personality of playwright Jaromír Ptáček, who was instrumental in the creation of the modern Czech radio play. 14 titles have been selected for the volume – An Unprivate Questionnaire, Look
To the Black Sky, Before the Threshold of Silence, The Snail on the Hanging Trapeze, Laying in the Grave, A Cry for Mr Jeremiah, And Who Would Like to Leave the City of Babylon…, My Brother Job, Probable News of the End of the Earth, Musicians of the Night, Theme Number One, What Happened Can’t Stop, Untitled and The Ness. The editor and author of the afterword is Vilém Faltýnek, with additional accompanying texts by the German bohemian Heinrich Kunstmann,
Milan Uhde and Věra Ptáčková. It is published in cooperation with the publishing house Větrné mlýny.

Additional information

Weight 0.85 kg
Dimensions 21 × 11 × 2 cm
Back To Top