skip to Main Content

Plays / Giraudoux

390,00 

Nový svazek edice Divadelní hry přináší jedenáct dramat jednoho z nejvýznamnějších francouzských dramatiků Jeana Giraudouxe. Jeho svébytné dramatické dílo plné morálních i milostných paradoxů představuje jak na základě her proslavených (Trójská válka nebude, Ondina, Bláznivá ze Chaillot aj.), tak těch, které se zatím pozornosti českých čtenářů ani divadelníků nedočkaly (Júdit, Apollón Bellacký, Pařížské impromptu aj.).

177 in stock

Autor / Author: Jean Giraudoux
Nakladatel / Publisher: Arts and Theatre Institute
Tvůrci / Creative: Karel Kraus a Michal Zahálka, Zbyněk Černík a Michal Zahálka, Eva Bezděková, Jindřich Hořejší, Alexander Jerie, David Kraus, Karel Kraus, Michal Lázňovský, Michal Zahálka, Michal Zahálka, Miroslava Košťálová
Jazyk / Language: czech
ISBN: 978-80-7008-438-0
EAN: 9788070084380
Rok vydání / Year of publication: 2020
Vazba / Binding: V8
Edice / Edition: divadelni_hry
Oddělení / Department: edicni_oddeleni
Počet stran / Number of pages: 840
SKU: 19107088 Category:

Description

The new volume of the Theatre Plays edition brings eleven plays by one of the most important French playwrights Jean Giraudoux. It presents his unique dramatic work full of moral and amorous paradoxes on the basis of both his famous plays (The Trojan War Will Not Be, Ondine, The Madwoman of Chaillot, etc.) and those that have not yet received the attention of Czech readers or theatre professionals (Judith, Apollo Bellacqua, The Paris Impromptu, etc.). A large part of the book is made up of new translations by Karel Kraus (who was the author of the original editorial proposal and whose last work was the translation of Júdit for this book), Michal Lázňovský and Michal Zahalka. The texts of the plays are accompanied by an original study introducing Giraudoux as a theatre artist, a list of performances of his plays on Czech stages and an extensive editorial note focusing on the genesis of the translations.

Additional information

Weight 1,24 kg
Dimensions 4 × 14 × 23 cm
Back To Top