skip to Main Content

Mapování tradičních řemesel v regionu Uherské Hradiště v kontextu kulturních a kreativních průmyslů

Autor / Author: Jaromír Stejskal, Zdeňka Kujová, Alena Štěpánková, Lucia Plevová
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
Rok vydání / Year of publication: 2015
Edice / Edition: mimo edice
Oddělení / Department: institut_umeni

Description

V rámci úvodního kvantitativního mapování kulturních a kreativních odvětví bylo potrzeno, že tradiční umělecká řemesla jsou nejsilnějším odvětvím tohoto regionu. Odvětví řemesel bylo podrobeno detailní kvantitativní a kvalitativní analýze, jejíž závěry vyústily do návrhu opatření a doporučení směřující k vytvoření strategie podpory kreativních řemesel ve městě a regionu.

Back To Top