skip to Main Content

Český tanec v datech 4 / Nový cirkus a nonverbální divadlo

Autor / Author: Veronika Štefanová, Alexej Byček
Nakladatel / Publisher: Institut umění – Divadelní ústav
Jazyk / Language: český
ISBN: 978-80-7008-406-9
EAN: 9788070084069
Rok vydání / Year of publication: 2018
Edice / Edition: cesky_tanec_v_datech
Oddělení / Department: institut_umeni

Description

Čtvrtá publikace z edice Český tanec v datech se věnuje dvěma uměleckým oborům, které jsou tanci blízké, a jejichž zásadním výrazovým prostředkem je tělesný pohyb. Shrnuje základní údaje o personálním zázemí nového cirkusu a nonverbálního divadla (genderová, vzdělanostní, věková, národnostní struktura), zabývá se ekonomickou situací umělců, možnostmi vzdělávání v daných oborech a opět se věnuje i několika postojovým otázkám, které se týkají např. profesních cílů, významu oborových organizací aj.

Back To Top