skip to Main Content

DVD Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century (1900-1948)

487,0 

Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948) je prezentačná publikácia, ktorá predstavuje v anglickom jazyku hry ôsmich najvýznamnejších slovenských dramatikov prvej polovice 20. storočia: Ivana Stodolu (Čaj u pána senátora); Júliusa Barča-Ivana (Dvaja); Jozefa Gregora Tajovského (Nový život); Vladimíra Hurbana Vladimírova (Zámka škripí); Petra Karvaša (Meteor); Štefana Králika (Hra o slobode) ; Leopolda Laholu (Atentát); Juraja Váha (Ticho).

Out of stock

Autor: Kolektiv autorů
Nakladatel: Divadelný ústav Bratislava
Tvůrci: Koncepcia a úvodná štúdia: Vladimír Štefko Grafický dizajn: Ondrej Gavalda CD programovanie: David Machajdík Odborná redaktorka: Jana Juráňová Jazyková redaktorka: Jana Levická
Jazyk: anglický
ISBN: 978-80-89369-97-3
EAN: 9788089369973
Rok vydání: 2016
Vazba: Booklet 44
SKU: 88874140 Categories: , ,

Description

Golden Collection of the Slovak Drama of the 20th Century I (1900 – 1948) je prezentačná publikácia, ktorá predstavuje v anglickom jazyku hry ôsmich najvýznamnejších slovenských dramatikov prvej polovice 20. storočia: Ivana Stodolu (Čaj u pána senátora); Júliusa Barča-Ivana (Dvaja); Jozefa Gregora Tajovského (Nový život); Vladimíra Hurbana Vladimírova (Zámka škripí); Petra Karvaša (Meteor); Štefana Králika (Hra o slobode) ; Leopolda Laholu (Atentát); Juraja Váha (Ticho).
Úvodnú štúdiu a medailóny o autoroch a ich diele napísal prof. Vladimír Štefko, ktorý je zároveň autorom koncepcie prvého dielu.
Publikácia má podobu CD nosiča, na ktorom čitatelia nájdu celý text divadelných hier a medailóny dramatikov, s priloženou knižočkou, v ktorej sú vytlačené úvodná štúdia a medailóny o autoroch.
Texty preložila do anglického jazyka Katarína Slugeňová Cockrell.
Autorom dizajnu je Ondrej Gavalda. Pre dobovú analógiu výtvarnej stránky a typografie, inšpirovanými slovenskou výtvarnou modernou vybral písmo „Galanda Moderna“.

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 14 × 21 cm
Back To Top