skip to Main Content

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

440,0 

Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v dvadsiatom storočí, s presahom do storočia nasledujúceho, v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach.

Out of stock

Autor: Štefko Vladimír a kolektiv
Nakladatel: Divadelný ústav, Bratislava
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89369-36-2
EAN: 9788089369362
Rok vydání: 2011
Vazba: pevná
Počet stran: 816
SKU: 56005 Category:

Description

Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v dvadsiatom storočí, s presahom do storočia nasledujúceho, v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach.

Najvýznamnejšia pôvodná publikácia svojho druhu na Slovensku za posledné desiatky rokov prináša komplexný pohľad na vývoj slovenskej drámy od počiatku profesionálneho divadla u nás po súčasnosť. Dejiny slovenskej drámy tvoria profily jednotlivých dramatikov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do histórie slovenského divadla, a kontextové kapitoly s prehľadným a erudovaným zobrazením umeleckých a historických súvislostí. Štruktúru knihy tvorí päť základných období súvisiacich so slovenskými (i európskymi) historickými medzníkmi. Dejiny slovenskej drámy patria k základným vedeckovýskumným pilierom Centra výskumu divadla Divadelného ústavu – vznikali niekoľko rokov pod vedením autority slovenskej teatrológie – profesora Vladimíra Štefka, ktorý je zároveň autorom kontextových štúdií. Pod portréty dramatikov sú takisto podpísaní erudovaní slovenskí teatrológovia.

Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii “Vedecko-technický tím roka“.

Additional information

Weight 2.007 kg
Dimensions 17 × 22 cm
Back To Top